Regulamin w wersji PDF

 

 

REGULAMIN cyklu imprez biegowych "Grand Prix Szczecina Maratończyk Team"

 seria 2014 - 2015

 

 

 

1. CEL IMPREZY:

 Popularyzacja biegania, jako zdrowego i aktywnego stylu życia oraz sposobu na zintegrowanie środowiska aktywnych sportowo osób.

2. ORGANIZATOR:

Klub Biegacza "MARATOŃCZYK TEAM" w Szczecinie

3. PARTNERZY i SPONSORZY

 • Active Fitness
 • Dulny Foto

4. MIEJSCE I TERMIN:

Start, Biuro Zawodów oraz Meta biegu znajduje się w pobliżu wejścia na kąpielisko "Arkonka" w Szczecinie.

W ramach cyklu imprez biegowych "Grand Prix Szczecina Maratończyk Team" odbędzie się sześć biegów rozgrywanych od września 2014 do czerwca 2015 r., w terminach:

Bieg 1 - 14.09.2014 - podsumowanie poprzedniego cyklu 2013 - 2014

Bieg 2 - 26.10.2014

Bieg 3 - 30.11.2014

Bieg 4 - 25.01.2015

Bieg 5 - 08.02.2015

Bieg 6 - 26.04.2015

Pozostałe biegi następnego cyklu w 2015 roku

Bieg 1 - 13.09.2015 - podsumowanie poprzedniego cyklu 2014 - 2015

Bieg 2 - 25.10.2015

Bieg 3 - 22.11.2015

Aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu Grand Prix Szczecina Maratończyk Team każdy zawodnik musi uczestniczyć w minimum czterech biegach.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych biegów. W takim przypadku nowy termin biegu zostanie podany na stronie internetowej organizatora: www.maratonczykteam.szczecin.pl

5. TRASA:

- dystans 5.000 m

- leśnymi drogami i duktami lasku Arkońskiego,

- szczegółowa mapa trasy na stronie internetowej organizatora www.maratonczykteam.szczecin.pl

6. PROGRAM ZAWODÓW:

 • godz. 9:00 - 10:00 - rejestracja zawodników na miejscu, wydawanie numerów startowych i chipów dla zawodników zarejestrowanych na miejscu lub przez internet;
 • godz. 10:00 - 10:30 wydawanie numerów startowych i chipów dla zawodników zarejestrowanych tylko przez internet;
 • godz. 10:55 - oficjalne otwarcie biegu;
 • godz. 11:00 - start do biegu;
 • godz. 11:45 - zakończenie zawodów, dekoracje zwycięzców, losowanie nagród

- Uwaga: rejestracja zawodników na miejscu wyłącznie do godziny 10:00 !!!

- Zapisy przez internet zamykane są w każdy piątek przed zawodami o godzinie 18:00

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W biegach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełnili poniższe warunki:

a) ukończyli 16 lat;

b) zarejestrowali się w Biurze Zawodów i zostali wpisani na listę startową;

c) dokonali wpłaty wpisowego 10 zł;

d) podpisali listę startową, która zawiera w swej treści oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach biegowych i starcie na własną odpowiedzialność

e) w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis przedstawiciela ustawowego w Biurze Zawodów.

8. OPŁATA STARTOWA:

a) opłata startowa wynosi 10 zł od osoby startującej;

b) zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji zgłaszającej;

c) koszty organizacyjne pokrywają organizator i sponsor.

9. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZA POJEDYŃCZE BIEGI CYKLU

W poszczególnych biegach cyklu prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:

a) MĘŻCZYŹNI - trzech pierwszych na mecie otrzymują nagrody niespodzianki

b) KOBIETY - trzy pierwsze kobiety na mecie otrzymują nagrody niespodzianki

Ponadto podczas każdego z 6 biegów, wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

10.ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD NA KONIEC CYKLU

Do klasyfikacji końcowej cyklu sumowane są cztery najlepsze wyniki. Klasyfikacja końcowa prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a) MĘŻCZYŹNI OPEN - trzech najlepszych mężczyzn otrzyma puchary

b) KOBIETY OPEN - trzy najlepsze kobiety otrzymają puchary

c) KATEGORIE WIEKOWE MĘŻCZYZN

 • do 29 lat - trzech najlepszych mężczyzn otrzyma puchary;
 • 30 - 39 lat - trzech najlepszych mężczyzn otrzyma puchary;
 • 40 - 49 lat - trzech najlepszych mężczyzn otrzyma puchary;
 • 50 - 59 lat - trzech najlepszych mężczyzn otrzyma puchary;
 • 60 - 69 lat - trzech najlepszych mężczyzn otrzyma puchary;
 • ponad 70 lat - trzech najlepszych mężczyzn otrzyma puchary;

d) KATEGORIE WIEKOWE KOBIET

 • do 39 lat - trzy najlepsze kobiety otrzymają puchary;
 • 40 - 49 lat - trzy najlepsze kobiety otrzymają puchary;
 • powyżej 50 lat - trzy najlepsze kobiety otrzymają puchary;

e) ZAWODNIK I ZAWODNICZKA KLUBU MARATOŃCZYK TEAM - trzy najlepsze kobiety i mężczyźni otrzymają puchary (o udziale w tej klasyfikacji decyduje opłacanie składek członkowskich) - puchary w tej kategorii będą ufundowane przez klub Maratończyk Team Szczecin

f) NAJSTARSZY I NAJMŁODSZY UCZESTNIK CYKLU ? otrzymają puchary. Puchary w tej kategorii będą ufundowane przez klub Maratończyk Team Szczecin.

Wszyscy uczestnicy cyklu, którzy zostali sklasyfikowani (ukończyli co najmniej cztery biegi) wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych ufundowanych przez klub Maratończyk Team Szczecin.

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek zawodnika/zawodniczki w momencie zakończenia serii, liczony rocznikowo.

Jeżeli w kategorii wiekowej zostanie sklasyfikowanych mniej niż 3 osoby, to osoby te zostaną sklasyfikowane w wyższej kategorii wiekowej (wyjątkiem są kategorie kobiet pow. 50 lat i mężczyzn pow. 70 lat). Oprócz wymienionych klasyfikacji organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody według swojego uznania.

11.UWAGI KOŃCOWE

a) Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.

b) Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.

c)  Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.

d) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięte z przodu centralnie na klatce piersiowej.

e) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

f) Bieg odbędzie się przy ruchu zamkniętym.

g) Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

h) Numer startowy po ukończonym biegu należy zwrócić organizatorom.

i) Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

j) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

 

 DYREKTOR CYKLU BIEGÓW

Jacek Kozłowski

tel. +48 501 635 978

email: klub@maratonczykteam.szczecin.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Newsletter

zapisz
wypisz

Partnerzy

     

Sponsorzy

 

 

 

 

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X